Om Sommerskolen Oslo

Siden 2006 har Utdanningsetaten og Oslo kommune arrangert sommerskole for barn og unge i byen. Sommerskolen Oslo tilbyr kurs for elever som vil bruke litt av sommerferien til å utvikle ferdigheter i ett eller flere skolefag.

Læringsglede og trivsel for barn og unge i Oslo

Det er gratis å delta, og tilbudet er for elever på 1.–10. trinn og i videregående opplæring som bor og går på skole i Oslo. Sommerskolen Oslo går over fire uker, de to første og de to siste ukene i skoleferien, uke 26, 27, 32 og 33. Hvert kurs varer i en uke. I 2017 hadde vi kurs på 42 forskjellige kurssteder rundt om i byen, og til sammen deltok 20 000 elever og vi hadde 1 000 ansatte.

Faglig fordypning og grunnleggende ferdigheter

Sommerskolen Oslo ønsker å bidra til læringsglede, mestring og opplevelser for elever utover det ordinære skoleåret. Kursene byr på både faglige fordypning for de som ønsker det og mulighet til å øve mer på grunnleggende ferdigheter som lesing og regning for de som vil det. Alle kursene våre tar utgangspunkt i ett av fagene norsk, matematikk, naturfag, IKT, fremmedspråk og yrkesfag, og mange av kursene kombineres med temaer som for eksempel språk, dans, foto, friluftsliv, drama, journalistikk og programmering. Vi bruker klasserommet, skolegården, skolens nærmiljø og byen som læringsarena. Hver dag har elevene en økt med fysisk aktivitet og mange har svømmeopplæring.

Dette kjennetegner tilbudet vårt:

 • Kurs med morsomme og praktiske aktiviteter og oppgaver hvor fokuset er samarbeid, mestring og læring.
 • Barn og ungdom som møtes på tvers av skolegrenser og bydeler.
 • Aldersblandede kursgrupper.
 • Elevene kan selv velge hvilket kurs de vil gå på.
 • Fysisk aktivitet hver dag.
 • Svømmeopplæring i samarbeid med Lambertseter svømmeklubb, Oslo Idrettslag, Svømmeklubben Speed og Svømmeakademiet.
 • Samarbeid med institusjoner og organisasjoner som for eksempel Deichmanske bibliotek, Nobels fredssenter, Young Ambassadors, Den franske skolen, Den tyske skolen, Oslo musikk- og Kulturskole og mange flere.

Sommerskoleadministrasjonen

Vi er en begeistret gjeng som jobber for å lage verdens beste sommerskole for barn og unge i Oslo. Ta gjerne kontakt med oss hvis du lurer på noe.

Telefon: 23 05 10 06
E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no

Sommerskoleteamet

Fra venstre: Christian Østbø, Maria Kvellestad Isaksen, Kirsten Riise (rektor) og Kamilla N. Simensen. Ikke tilstede: Veronika Ollett (i permisjon)

Hvem er vi

 • Rektor Kirsten Riise e-post
 • Christian Østbø e-post
 • Kamilla N. Simensen e-post
 • Maria Kvellestad Isaksen e-post
 • Veronika Ollett, permisjon til april 2018