Sommerskolen på Grefsen skole

Søk jobb i Sommerskolen Oslo 2018!

Vi søker kunnskapsrike og engasjerte lærere, assistenter, støtteassistenter og lederassistenter til Sommerskolen 2018. Du er trygg, ansvarsbevisst og liker å samarbeide med andre.

Sommerskolen Oslo fokuserer på læring og utfoldelse gjennom spennende kurs med faglig fordypning, fysisk aktivitet og kulturopplevelser. Vi er et gratistilbud for elever i Oslo som vil bruke litt av sommerferien til å utvikle ferdigheter i norsk, matematikk, naturfag, fremmedspråk, IKT eller yrkesfag.

Kursene gjennomføres i ukene 26, 27, 32 og 33, og kurssteder er fordelt over hele Oslo. Våre ansatte er lærere, studenter i høyere utdanning og elever i videregående skole. En jobb hos oss er sosialt og lærerikt og gir deg erfaring i arbeid med barn og unge i skolen. I 2017 hadde vi 42 kurssteder med til sammen 20 000 elever og 1000 ansatte.

Vi ønsker å bidra til læringsglede, mestring og opplevelser for elever utover det ordinære skoleåret. På kursene våre får elevene mulighet til faglig fordypning kombinert med for eksempel språk, dans, foto, friluftsliv, drama, journalistikk og programmering. Vi bruker klasserommet, skolegården, skolens nærmiljø og byen som læringsarena. Hver dag har elevene en økt med fysisk aktivitet og mange har svømmeopplæring.

Les mer om stillingene

Søknadsfristen er søndag 28. januar.

Lurer du på hvilke kurs vi har i Sommerskolen?

Se kurskatalogen fra 2017 for 1.–7. trinn  eller ungdomstrinn og vgs